Atom ve yapisi çözümlü kimya sorusu

Kimden: İlayda

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Bir tane X atomunun kütlesi 2.10 üzeri -23 tür. X atomunun proton sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre atomun degerlık elektron sayısı kaçtır? (Avagadro sayısı=6.10 üzeri 23)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

1 tane X 2.10^-23 gram ise

6.10^23tane X a gram dır

_________________________

a=12 gram dır

Kn= ps+ns

ps=ns

2ps=12

ps=6

1s2 / 2s2 2p2

Değerlik elektron sayısı =4 tur