Atom ve Yapısı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: sefa

İliniz: tokat

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru:

Atom kuramları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Katot ışınının elektrik ve manyetik alanda sapması elektronun keşfini sağlamıştır.
II. Alfa parçacıklarının saçılması ile ilgili deney çekirdekte nötronların olduğunun anlaşılmasını
sağlamıştır.
III. Alfa parçacıklarının saçılması ile ilgili deney elektronun kararlı yörüngelerde dolaştığını
kanıtlamıştır.

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

 

Rutherford alfa parçacıklarıyla yapmış olduğu deneyler sonucunda;

  •  Atomda pozitif yükler çekirdek adı verilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır
  • Atomda pozitif yüklü tanecikler kadar elektron vardır ve bu elektronlar çekirdek etrafındaki dairesel yörüngelerde dolanırlar.
  • Elektronlar çekirdekten oldukça uzakta yer alırlar ve atom büyük oranda boşluktan oluşur.

J.J. Thomson, 1897’de, katot ışınlarının magnetik ve elektriksel alanda sapmalarını gözleyerek, elektronlar için yük/kütle, e/m oranını ölçmüştür.

19. yüzyılın sonlarında, bu taneciklereStoneytarafından“elektron”adı verilmiştir