Asit ve Bazlar Çözümlü Kimya Sorusu

 

Kimden: Ramazan

İliniz: Trabzon

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: 0.2 M 10ml NaOH çözeltisi üzerine 5ml 0.1 M HCI eklendiğindeki durum için PH’ı hesaplayınız?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

  

Çözüm;

 

Soruyu çözebilmek için herbir maddenin mol sayısı bulunur. Kimyasal denklem yazılır. Artan madde bulunur. Eğer artan madde baz ise ortam baziktir, asit ise asidiktir.

NaOH hacmini L ye çevirirsek 0,01 L çıkar. M=n/V de  değerleri yerine yazarsak

0,2 = n/0,01   —>n= 0,002 mol NaOH çıkar.

HCl hacmini L ye cevirirsek 5ml= 0,005L çkar. M=n/V de  değerleri yerine yazarsak

0,1 = n/0,005 —> n= 0,0005 mol HCl çıkar.

Az olan madde miktarı kadar her iki maddeden reaksiyona girer

Başlangıç____0,002__________0,0005

__________NaOH_____+_____HCl  ——–>NaCl    + H2O

Giren______0,0005__________0,0005

Sonuç_____0,0015mol________biter

 

Reaksiyon sonucunda ortamda 0,0015 mol NaOH bulunmaktadır.  Dolayısıyla ortam baziktir.

NaOH————–> Na^+_____+____OH^-

15.10^-4mol____15.10^-4mol   ____15.10^-4mol

 

Toplam hacim 10+5 = 15 ml = 15.10^-3 L

 

[OH-] = n/V  = 15.10^-4/15.10^-3=0,1 M = 1.10^-1

 

pOH= -log[OH-]

pOH=-log[ 1.10^-1]

pOH = 1  çıkar

pH + pOH = 14

pH= 13 tür.